Urząd Stanu Cywilnego

30 marca 2019

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Pakuła
pok. nr 2
tel. 082 591 50 72

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Arkadiusz Stasiejko
pok. 3
tel. 082 591 50 03, w. 33