Sport i rekreacja

26 marca 2019

W Gminie Wola Uhruska sprawami sportu i rekreacji zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej.

ul. Sportowa 1, 22-23o Wola Uhruska
tel. 82 591 50 69

Ośrodek dysponuje następującą infrastrukturą udostępnianą mieszkańcom:

  • hala sportowo-widowiskowa wraz z siłownią i sauną;
  • stadion piłkarski;
  • kompleks boisk ORLIK 2012;
  • sala gimnastyczna;
  • kąpielisko wraz terenami rekreacyjnymi;
  • ośrodek noclegowy POMPKA;
  • wypożyczalnia sprzętu pływającego;
  • wypożyczalnia rowerów.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WAKACYJNEJ GOSiR w 2019 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie wakacyjnym wykonał następujące działania:
1. Przygotowanie gminnego kąpieliska do sezonu, przywiezione zostało 75 ton piasku, zamontowane zostały drewniane blaty na pomoście. Na kąpielisku które funkcjonowało od 1 lipca do 31 sierpnia, w godzinach 10-18, stale dyżurowało dwóch ratowników, którzy dbali o bezpieczeństwo plażowiczów.
Przy kąpielisku funkcjonowało:
1) wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki, łódki, rower wodny);
b) boisko do piłki siatkowej plażowej;
3) plac zabaw dla dzieci.
2. Z hali sportowej oraz Orlika korzystała młodzież oraz dorośli którzy grali
w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego, tenisa stołowego oraz korzystali z siłowni.
3. Przy hali czynna była wypożyczalnia rowerów i kajaków (rowery wypożyczano 20 razy, kajaki przy hali 22, sprzęt pływający przy kąpielisku 252 razy) wpływ 2 205,00 zł.
4. Z obiektów sportowych w ramach obozów sportowych skorzystało:
1) lipiec – ADI Sport z Lublina i Klub Keeperteam z Lublina;
2) sierpień – LKS „Piaskovia” z Piask, Stowarzyszenie „Perły Lublina” z Lublina oraz obóz z Warszawy, wpływ 5 737,00 zł.
5. Z Ośrodka „Pompka” w lipcu i sierpniu skorzystało 64 osoby 425 osobodni (dochód 12 000,00 zł).
6. Z pola namiotowego skorzystało 33 osoby (dochód 406,00 zł).
7. W lipcu GOSiR był współorganizatorem razem z Przedszkolem „Święta Rodziny” oraz Pizzerią „OAZA” „III Motopikniku”.
8. W sierpniu wspólnie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone były zajęcia dla młodzieży ze szkoły podstawowej.
9. Ponadto GOSiR był organizatorem Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”, Europejskich Dni Dobrosąsiedzkich w Zbereżu oraz Dożynek Powiatowych.
W październiku bieżącego roku zawarliśmy porozumienie ze Stowarzyszeniem Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Chełmie na podstawie którego RWR zobowiązał się do zapewnienia gotowości niezbędnej ilości ratowników wodnych posiadających uprawnienia dla ochrony kąpieliska gminnego ,,Pompka”.
Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat.