Organizacje pozarządowe

26 marca 2019

Na terenie Gminy Wola Uhruska mają swoje siedziby następujące organizacje pozarządowe:

 1. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy VITRUM
 2. Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha
 4. Stowarzyszenie Pieśni i Tańca KRESOWIAK
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARASOL
 6. Stowarzyszenie OSP Wola Uhruska
 7. Stowarzyszenie OSP Uhrusk
 8. Stowarzyszenie OSP Piaski
 9. Stowarzyszenie OSP Siedliszcze
 10. Stowarzyszenie OSP Zbereże
 11. Koło PZW w Woli Uhruskiej
 12. Koło PZŁ nr 86 Szpak
 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Bytyniu
 14. Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach
 15. Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliszczu
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Stulnie
 17. Koło Gospodyń Wiejskich w Uhrusku
 18. Koło Gospodyń Wiejskich w Zbereżu