Organizacje pozarządowe

26 marca 2019

Na terenie Gminy Wola Uhruska mają swoje siedziby następujące organizacje pozarządowe:

 1. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy VITRUM w Woli Uhruskiej, ul. Sportowa 1, 22-230 Wola Uhruska
 2. Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Woli Uhruskiej, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
 4. Stowarzyszenie Pieśni i Tańca KRESOWIAK w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARASOL w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
 6. Stowarzyszenie OSP Wola Uhruska, ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska
 7. Stowarzyszenie OSP Uhrusk, Uhrusk 46, 22-230 Wola Uhruska
 8. Stowarzyszenie OSP Piaski, Piaski 27, 22-230 Wola Uhruska
 9. Stowarzyszenie OSP Siedliszcze, Siedliszcze 68B, 22-230 Wola Uhruska
 10. Stowarzyszenie OSP Zbereże, Zbereże 55, 22-230 Wola Uhruska
 11. Koło PZW w Woli Uhruskiej
 12. Koło PZŁ nr 86 Szpak
 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Bytyniu, Bytyń 86, 22-230 Wola Uhruska
 14. Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach, Piaski 27, 22-230 Wola Uhruska
 15. Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliszczu, Siedliszcze 68B, 22-230 Wola Uhruska
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Stulnie, Stulno 89, 22-230 Wola Uhruska
 17. Koło Gospodyń Wiejskich w Uhrusku, Uhrusk 46, 22-230 Wola Uhruska
 18. Koło Gospodyń Wiejskich w Zbereżu, Zbereże 55, 22-230 Wola Uhruska