Kultura

26 marca 2019

W gminie Wola Uhruska instytucją kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej.

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel.: 82 591 50 71, e-mail: gbpwolauhruska@op.pl

BLOG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej

Godziny pracy:
Poniedziałek:  7:30 – 15:30

Wtorek:            9:00 – 17:00
Środa:               7:30 – 15:30
Czwartek:        7:30 – 15:30
Piątek:             9:00 – 17:00

Gminna Biblioteka Publiczna działa na terenie Gminy Wola Uhruska.

Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Księgozbiór zgromadzony w Bibliotece liczy ponad 9800 woluminów. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pięknej, polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży (w tym lektury szkolne).

Systematycznie, co roku, przybywa kilkadziesiąt nowych tytułów – poszukiwanych przez czytelników nowości i bestsellerów oraz literatury popularnonaukowej.

Ważne miejsce w księgozbiorze zajmują gromadzone od wielu lat regionalia – książki, mapy, foldery, pocztówki związane z lubelskim regionem oraz gminą Wola Uhruska.

Biblioteka prenumeruje 2 czasopisma oraz jeden tygodnik lokalny.

W Bibliotece organizowane są różne imprezy: konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy książek, imprezy mające na celu aktywizację młodego czytelnika – „Pasowanie na czytelnika”, czytanie bajek, itp. 

W placówce znajdują się także trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu – sprzęt komputerowy zakupiono dzięki dofinansowaniu z programu dotacyjnego INSTYTUTU KSIĄŻKI „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2012 r.

W ramach działalności kulturalnej Gmina Wola Uhruska cyklicznie organizuje Międzynarodowe Pleneru Plastyczne „Kresy 92” – odbywają się one corocznie na początku sierpnia.