Ochrona przeciwpożarowa

26 marca 2019

Zadania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Wola Uhruska realizują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.

Gminnym Komendantem Ochotniczych Straży Pożarnych jest Sławomir Tokarski.

Na terenie Gminy funkcjonują następujące Ochotnicze Straże Pożarne:

1) OSP Wola Uhruska – jednostka typ S włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka powstała z przekształcenia Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej działającej przy Hucie Szkła Nadbużanka od 1949 r.

Siedziba jednostki: ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska (pomieszczenia wynajmowane od spółki komunalnej – PUW Sp. z o.o.)


2) OSP Uhrusk – jednostka typ S włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka powstała w 1927 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Kozakiewicza oraz właściciela uhruskiego majątku Stanisława Niemirycza.

Siedziba jednostki: Uhrusk 46, 22-230 Wola Uhruska (remizo-świetlica wybudowana w 1992 r. i rozbudowana w 2006 r.).


3) OSP Piaski – jednostka typu S. Jednostka powstała w 1961 r.

Siedziba jednostki: Piaski 27, 22-230 Wola Uhruska (remizo-świetlica wybudowana w 1971 r.)


4) OSP Siedliszcze – jednostka typu M. Jednostka powstała w 1949 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa Kazimierza Latoszyńskiego.

Siedziba jednostki: Siedliszcze 68B, 22-230 Wola Uhruska (świetlica wybudowana w 2013 r.), część sprzętu zlokalizowana w dawnej remizie (Siedliszcze 50).


5) OSP Zbereże – jednostka typu S. Jednostka powstała pod koniec lat 50-tych XX w.

Siedziba jednostki: Zbereże 55, 22-230 Wola Uhruska (świetlica wybudowana w 2010 r. w miejscu dawnej remizo-świetlicy).