Ochrona przeciwpożarowa

26 marca 2019

Zadania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Wola Uhruska realizują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.

Gminnym Komendantem Ochotniczych Straży Pożarnych jest Sławomir Tokarski.

Na terenie Gminy funkcjonują następujące Ochotnicze Straże Pożarne:

  1. OSP Wola Uhruska (jednostka typ S włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).
  2. OSP Uhrusk (jednostka typ S włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).
  3. OSP Piaski (jednostka typu M).
  4. OSP Siedliszcze (jednostka typu M).
  5. OSP Zbereże (jednostka typu S).