30 listopada upływają ważne terminy

25 listopada 2022

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wola Uhruska, że 30 listopada upływają ważne terminy związane w ogólnie pojętą energią.

Tylko do tego dnia można składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o:

– wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 000 zł – więcej na: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

– wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła (3 000 zł przy przypadku ogrzewania peletem drzewnym, 2 000 zł olejem opałowym, 1 000 zł drewnem kawałkowym, 500 zł gazem LPG) więcej na: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-na-inne-zrodla-ciepla

Również do 30 listopada br. podmioty wrażliwe mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o wypłatę dodatków mających rekompensować wzrost cen źródeł ciepła takich jak: węgiel, pelet, olej opałowy, drewno kawałkowe, gaz LPG – więcej na: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Ponadto mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh począwszy od 1 grudnia 2022 r. muszą złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie – więcej na: https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

Przy okazji informujemy, że dla gospodarstw domowych zostały zamrożone ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie cen z roku 2022 r. dla zużytej energii nie więcej niż 2 MWh – tu nie ma obowiązku składania żadnych oświadczeń.

Niezależnie od tego Rolnicy lub Rodziny Wielodzietne posiadające Karty Dużej Rodziny lub osoby niepełnosprawne (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą skorzystać z podwyższonych limitów do 3 MWh (rolnicy, rodziny wielodzietne) lub do 2,6 MWh (osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) do pod warunkiem złożenia u swoich sprzedawców energii stosownego oświadczenia.  Ostateczny termin na złożenie oświadczenia mija co prawda 30 czerwca 2023 r., ale zachęcamy do jak najszybszego złożenia takiego oświadczenia. Osoby, które nabyły uprawnienia do podwyższonych limitów zużycia energii w trakcie 2023 r. mają na złożenie stosownego oświadczenia 30 dni od dnia nabycia uprawnień, a limit będzie przysługiwał proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym w spełnione zostały te przesłanki. Po przekroczeniu ww. limitów cena energii elektrycznej będzie wynosiła 693 zł/MWh – więcej informacji na: https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

Ponadto, jeśli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00