Ankieta dotycząca Strategii Ponadlokalnej

17 marca 2023

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030 na potrzeby opracowania Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda Huta Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030.

LINK DO ANKIETY.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00