APEL DO MIESZKAŃCÓW.

25 maja 2020

APEL

W związku z sygnalizowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, ogólnopolskim problemem zanieczyszczania przestrzeni publicznych (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej (w postaci maseczek i rękawiczek) stosowane przez obywateli w czasie pandemii, zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Wola Uhruska oraz osób przyjezdnych o zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za zachowanie w obszarze higieny osobistej, a w szczególności właściwego postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej w przestrzeniach ogólnodostępnych. Takie odpady stwarzają bowiem realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem.

Proszę nie pozostawiać w zużytych środków ochrony osobistej w przestrzeni publicznej, a pozbywać się ich w odpowiedni sposób, tj. wrzucić do kosza ulicznego, pojemnika na odpady przy punkcie handlowo-usługowym lub pojemnika na odpady zmieszane we własnym gospodarstwie domowym. Maseczek oraz rękawiczek nie należy wyrzucać do koszy przeznaczonych na odpady z tworzyw sztucznych i metale.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00