Badanie ankietowe dotyczące zjawiska przemocy

22 listopada 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wola Uhruska, w związku z przystąpieniem do opracowania Programu przeciwdziałania przemocy zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w anonimowym badaniu ankietowym w tym zakresie.

Ankieta dla osób dorosłych jest dostępna pod linkiem diagnoza zjawiska przemocy – mieszkańcy (corigo.pl)

Ankieta dla uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII jest dostępna pod linkiem – ankieta dla uczniów 5-8 SP – Diagnoza zjawiska przemocy (corigo.pl)

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, którego wyniki posłużą do zaplanowania odpowiednich działań w opracowywanym Programie.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00