Bezpłatny transport pasażerski w dniu wyborów

5 października 2023

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY WOLA UHRUSKA 
z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. 1277, z późn. zm.) – podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r.

Linie komunikacyjne bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym funkcjonujące w dniu 15 października 2023 r.

Linia WU 1 na trasie: Wola Uhruska D.K. – Uhrusk – Zastawie – Siedliszcze – Przymiarki – Siedliszcze – Przymiarki – Siedliszcze – Zastawie – Uhrusk – Stanisławów – Potoki – Wola Uhruska D.K. – Stanisławów – Potoki – Stanisławów – Wola Uhruska D.K.

Linia WU 2 na trasie: Wola Uhruska D.K. – Bytyń – Majdan Stuleński – Małoziemce – Stulno – Kosyń – Stulno – Zbereże – Stulno – Kosyń – Stulno – Zbereże – Stulno – Małoziemce – Majdan Stuleński – Bytyń – Wola Uhruska D.K.

Linia WU 3 na trasie: Wola Uhruska D.K.– Józefów – Mszanka – Mszanna – Piaski I – Macoszyn Duży -las – Macoszyn Duży-szkoła – Piaski I – Macoszyn Duży-szkoła – Macoszyn Duży-las – Piaski I – Mszanna – Mszanka – Józefów – Wola Uhruska D.K.

Rozkład jazdy z wykazem przystanków komunikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej:

https://wolauhruska.pl/wp-content/uploads/2023/10/Bezpl_taransp_wybory_druk-1.pdf

Wójt
/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00