Bezpłatny transport w dniu wyborów

31 maja 2024

INFORMACJA WÓJTA GMINY WOLA UHRUSKA
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. 1277, z późn. zm.) – podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Linie komunikacyjne bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w dniu 9 czerwca 2024 r.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00