Budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej

30 stycznia 2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej” mająca na celu zwiększenie spójności komunikacyjnej, poprawę
atrakcyjności gospodarczej i warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności budynku użyteczności publicznej i infrastruktury drogowej w ramach budowy 0,731 km drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem operacji jest zwiększenie spójności komunikacyjnej, poprawa atrakcyjności gospodarczej i warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności budynku użyteczności publicznej i infrastruktury drogowej w ramach budowy 0,731 km drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej. Cel operacji jest zgodny z celem 6 B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Budowana droga stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych, łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 819 Parczew-Kołacze-Wola Uhruska. Stanowi dojazd do budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska, budynku byłego Gimnazjum im. Jana Pawła II, budynku hali sportowej z zapleczem, stadionem i użytków rolnych. Realizacja inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną do obiektów użyteczności publicznej, warunki prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej oraz zredukuje czas dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy: 1 938 887,31 zł

Wysokość przyznanej pomocy: 1 071 798 zł