Budowa elektrowni fotowoltaicznej w gminie Wola Uhruska

31 marca 2019

Gmina Wola Uhruska zrealizowała projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w gminie Wola Uhruska„ współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu była budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 0,5 MW, która rocznie  produkuje ok. 500 MWh energii elektrycznej. Elektrownia powstała na gruntach Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego Sp. z o.o., które jest także jej operatorem. Elektrownia uruchomiona została pod koniec 2014 r.