Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Uhruska.

11 maja 2021

Wójt Gminy Wola Uhruska uprzejmie informuje,

że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach konkursu
dla Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyznał dofinansowanie na realizację projektu pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Uhruska” 

Projekt realizowany jest na podstawie dokumentów złożonych w 2016 roku.

Wniosek o dofinansowanie zakłada budowę 67 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych o mocy od 2-5 kW na terenie gminy Wola Uhruska.

Całkowita wartość projektu: 1 018 015,98 zł

Dofinansowanie z UE: 798 295,10 zł