Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Woli Uhruskiej

31 marca 2019

Projekt „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Woli Uhruskiej” realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu była poprawa poziomu i standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz miejsca do uprawiania rekreacji i sportu w Woli Uhruskiej.

W ramach zadania wykonano m.in.:
– boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z piłkochwytami,
– urządzenie do skoku w dal,
– trawiaste boisko do piłki siatkowej,
– plac zabaw,
– siłownię zewnętrzną,
– ogrodzenie od strony ulic Chełmskiej i Szkolnej z furtką wejściową i bramą wjazdową,
– utwardzenie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z krawężnikami betonowymi, jako przedłużenie utwardzenia istniejącego.

Całkowite koszty realizacji wynoszą 222 494,99 zł, z czego 180 890,23  to koszty kwalifikowane.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 144 712,00 zł (65,04 % całości).

Wkład własny – 77 782,99 zł (34,96 % całości).