Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Wola Uhruska

31 marca 2019

Projekt „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Wola Uhruska„, składający się z dwóch części:

  • część I: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Woli Uhruskiej w ramach projektu pt. „Utworzenie palcu zabaw na terenach rekreacyjnych w Woli Uhruskiej”,
  • cześć II: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw Macoszynie Dużym w ramach projektu: „Utworzenie placu zabaw w Macoszynie Dużym”

współfinansowany był z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i miał na celu poprawę poziomu życia, zapewnienie i uatrakcyjnienie bezpiecznego miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci, wzajemnej rywalizacji sportowej oraz spotkaniach kulturalnych i rozrywkowych.

W ramach projektu zostały wykonano dwa place zabaw w Woli Uhruskiej i Macoszynie Dużym składające się z:

  • huśtawki podwójnej,
  • zestawu zabawowego,
  • dwóch sprężynowców,
  • karuzeli trójramiennej,
  • huśtawki wagowej,
  • ławki,
  • kosza na śmieci,
  • tablicy informacyjnej.

Całkowity koszt projektu:
część I: 17 051,03 zł,
wysokość pomocy PROW: 11 090,10 zł,
cześć II: 17 051,03 zł,
wysokość pomocy PROW: 11 090,10 zł.