Budowa oraz remont świetlic wiejskich we wsi Siedliszcze i Stulno

30 marca 2019

Projekt „Budowa oraz remont świetlic wiejskich we wsi Siedliszcze i Stulno wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” realizowany był przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu było stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizacji potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców poprzez budowę nowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedliszcze oraz remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy we wsi Stulno.

W ramach zadania wyremontowano starą świetlicę we wsi Stulno, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, sanitariaty wewnątrz budynku, zbiornik bezodpływowy, ogrodzenie terenu oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający i podstawowe wyposażenie – stoliki i krzesełka. We wsi Siedliszcze z kolei powstał nowy budynek świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania, zjazdem, miejscami parkingowymi, boiskiem trawiastym, ogrodzeniem terenu, altaną. Do świetlicy zakupiono podstawowe wyposażenie – stoliki i krzesła, umeblowanie kuchni wraz z zastawą, kuchenka gazową, lodówką i mikrofalówką oraz wyposażenie pracowni komputerowej w drukarkę sieciową, zestawy komputerowe z zainstalowanym otwartym systemem linux i pakietem biurowym.

Całkowity koszt zadania wynosi 907 628,79 zł z czego 722 149,99 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielanej pomocy – 500 000,00 zł (55,09 %).

Wkład własny – 407 628,79 zł (44,91 %).