Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

30 marca 2019

Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wola Uhruska oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Macoszyn Duży i Kosyń” realizowany był współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem operacji była poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Macoszyn Duży i Kosyń – I etap operacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wola Uhruska – II etap operacji.

W ramach projektu wykonano:

  • 12 599,70 mb sieci wodociągowej głównej i rozdzielczej,
  • 1 646,00 mb przyłączy wodociągowych – 70 szt.,
  • 66 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 126 548,87 zł.

Wysokość udzielonej pomocy – 1 228 207,00 zł (57,76%).

Wkład własny 898 341, 87 zł (42,24%).