Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej

30 marca 2019

Projekt „Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej” realizowany był przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem operacji była poprawa jakości i standardu życia mieszkańców miejscowości Wola Uhruska oraz Bytyń poprzez budowę stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej.

W zakres robót objętych projektem wchodzi budowa m.in.:

  • budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami i urządzeniami technologicznymi,
  • szachtów studziennych z wymianą pomp,
  • zbiorników wyrównawczych 2x100m3,
  • odstojnika popłuczyn,
  • komory zasuw,
  •  zbiornika na ścieki z chlorowni,
  • placów i chodników,
  • ogrodzenia,
  • dodatkowego uzbrojenia.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 690 600,45 zł z czego 1 365 264,51 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielanej pomocy – 1 023 947,00 zł (60,57 %).

Wkład własny – 666 653,45 zł (39,43 %).