Budowa trzech ogólnodostępnych placów rekreacyjnych

30 marca 2019

Operacja pn. „Budowa trzech ogólnodostępnych placów rekreacyjnych (plac zabaw, plac zabaw z siłownią zewnętrzną i boiskiem oraz plac zabaw z siłownią wewnętrzną) w miejscowościach Piaski, Zbereże i Siedliszcze w ramach” była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja miała na celu:

  • polepszenie jakości zycia mieszkańców oraz podniesienie jakości i atrakcyjności terenów miejscowości Zbereże, Piaski i Siedliszcze,
  • stworzenie warunków technicznych dla realizacji aspiracji młodych mieszkańców oraz kobiet zamieszkałych w ww. miejscowościach w zakresie propagowania zdrowego trybu życia i wzmocnienia więzi rodzinnych, społecznych,
  • aktywizacja ww. grup mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach realizacji zadania wykonano:

  • plac zabaw w miejscowości Piaski składający się z elementów: zestaw mała forteca ze zjeżdżalnią i kratownicą linową oraz drabinką szczeblowo-spinaczkową, huśtawka ważka, huśtawka pojedyncza drewniana, bujak, tablica informacyjna, ławeczka, kosz na śmiecie, oświetlenie led,
  • plac zabaw w miejscowości Siedliszcze wraz z siłownią wewnętrzną, elementy placu zabaw stanowią: bujak, huśtawka pojedyncza, huśtawka ważka, zestaw mała forteca ze zjeżdżalnią i kratownicą linową oraz drabinką szczeblowo-spinaczkową, tablica informacyjna, ławeczka, oświetlenia led, wyposażenie siłowni wewnętrznej: rower magnetyczny, stepper, wioślarz treningowy, ławka wielofunkcyjna wolnostojąca, orbitrek,
  • plac zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym oraz siłownią zewnętrzną w miejscowości Zbereże: elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej: huśtawka ważka, karuzela 4 ramienna, huśtawka pojedyncza, zestaw mała forteca ze zjeżdżalnią i kratownicą linową oraz drabinką szczeblowo-spinaczkową, bujak, orbitrek, biegacz, drabinka i podciąg na słupie, jeździec, tablica informacyjna, ławeczka, kosz na śmieci, oświetlenie led.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy: 144 257,12 zł.

Wysokość przyznanej pomocy: 86 275,00 zł.