Budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej

31 marca 2019

Projekt „Budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej ul. Spokojna, Krzywa, Odrodzenia, Leśna, Źródlana i spacerowa”.

Przedmiotem projektu była budowa układu 6 ulic w miejscowości Wola Uhruska
ul. Spacerowa długość 1,112 km szerokość 6,0 m
ul. Leśna długość 0,667 km szerokość 5,5 m
ul. Źródlana i Leśna długość 0,374 km szerokość 5,5 m
ul. Krzywa długość 0,304 km szerokość 5,5-5,0 m
ul. Odrodzenia długość 0,210 km szerokość 5,0 m
ul. Spokojna długość 0,951 km szerokość 6,0 m

Łączna wartość projektu wyniosła 4 589 259,94 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę: 4 335 185,60 zł. Na realizację projektu Gmina Wola Uhruska uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 086 321,90 zł co stanowi ok. 48,13% kosztów kwalifikow

W roku 2008 wykonano pierwszy etap budowy ul. Spokojnej na odcinku z istniejącą zabudową. W roku 2009 wybudowano ulice Krzywą oraz Odrodzenia. W roku 2010 wykonano roboty na ul. Leśnej, Źródlanej oraz dokończono ul. Spokojnej do skrzyżowania z ul. Spacerową. W maju 2010 r. wybudowano drogę na ul. Leśnej, a w 2011 na ul. Spacerowej.