Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

21 października 2021

Gmina Wola Uhruska informuje, że w terminie do 29 października 2021 r. przyjmuje zgłoszenia do wniosku na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący na terenie Gminy Wola Uhruska będącymi krewnymi w linii prostej, tj. dzieci, wnuki, prawnuki osób, które pracowały i zamieszkiwały w gminie objętej Państwowy Przedsiębiorstwem Gospodarki Rolnej (PPGR), pod warunkiem nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Program obejmuje:

  • zakup sprzętu komputerowego (do wyboru: komputer stacjonarny, laptop, tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (limit wartości w przypadku zakupu komputera wynosi 3,5 tys. zł, a w przypadku tabletu 1,5 tys. zł);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewnienia dostępu do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Zgłoszenie zawierające:

  • oświadczenie wg wzoru wraz z załącznikami – dokumenty potwierdzające pracę w PPGR;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • oświadczenie o wyborze sprzętu i dostępu do Internetu.

należy składać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska w terminie do 29.10.2021 r. do godz. 15:00.

W oparciu złożone dokumenty Gmina Wola Uhruska w terminie do 5 listopada 2021 r. złoży wniosek o przyznanie grantu w ramach konkursu granowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”.

Szczegółowe informacje o programie i warunkach udziału dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do pobrania:

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00