Dodatek osłonowy.

30 stycznia 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od dnia 01. 01. 2024 r. do 30. 04. 2024 r.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska pokój nr 4 oraz 5.

Dodatek osłonowy wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli dochód przekroczy wskazany próg – kwota dodatku zostanie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje bowiem zasada „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Co ważne, ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku osłonowego

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek podwyższony:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek osłonowy, wnioski o jego wypłatę muszą złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00