DODATKOWY NABÓR – GRANTY PPGR.

30 listopada 2023

DODATKOWY NABÓR – GRANTY PPGR
DO 18.12.2023 R.

Gmina Wola Uhruska informuje, o dodatkowym naborze do projektu WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM GRANTY PPGR

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący na terenie Gminy Wola Uhruska będącymi krewnymi w linii prostej, tj. dzieci, wnuki, prawnuki osób, które pracowały i zamieszkiwały w gminie objętej Państwowy Przedsiębiorstwem Gospodarki Rolnej (PPGR), pod warunkiem nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W ramach dodatkowego naboru przyznawany będzie sprzęt z którego zrezygnowali Obdarowani z I naboru.

Zgłoszenie zawierające:

  • oświadczenie wg wzoru wraz z załącznikami – dokumenty potwierdzające pracę w PPGR;

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  • dodatkowe kryterium: data i godzina wpływu do: sekretariatu Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej

należy składać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska. O dacie złożenia zgłoszenia decyduje faktyczna data wpływu do sekretariatu ww. jednostki.

W oparciu złożone dokumenty Gmina Wola Uhruska będzie na bieżąco rozpatrywać złożone wnioski o przyznanie grantu w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”. Szczegółowe informacje o programie i warunkach udziału dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do pobrania:

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00