Dolina Bugu -bezgraniczne możliwości

31 marca 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Gmina Wola Uhruska zrealizowała projekt pn. „DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI”.

Przedmiotem Projektu była infrastruktura turystyczna Gmin: Hanna, Hańsk, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz samego Powiatu Włodawskiego.

Projekt zagospodarowania turystycznego obejmował wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, rozbudowę zalewu w Bytyniu, remont ośrodka Pompka w Woli Uhruskiej, remont wieży kościelnej w Hańsku, budowę ścieżki – kładki w Orchówku oraz wzbogacenie terenów poszczególnych gmin o małą architekturę, taką jak przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. W ramach projektu zakupiono również łodzie: ratowniczą i pasażerską dla Gminy Wola Uhruska.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 032 256,58 zł z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 696 773,20 zł.