E-Powiat Włodawski

31 marca 2019
Projekt „E-Powiat Włodawski„w swoim zakresie obejmował dwa główne elementy: wdrożenie we wszystkich gminach wiejskich Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym środowiska teleinformatycznego dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, stworzenie sieci PIAP umożliwiającej mieszkańcom Powiatu Włodawskiego dostęp do elektronicznych usług publicznych.

W ramach projektu Partnerzy otrzymali urządzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej, a także oprogramowanie wspomagające (pakiet biurowy, oprogramowanie do obsługi formatów graficznych). Ponadto w ramach projektu przygotowano Portal e-Urząd (PeU).

e-Powiat Włodawski to:

  • Poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami powiatu a urzędem poprzez zwiększenie usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • zwiększenie dostępności urzędów osobom niepełnosprawnym,
  • poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędach i komunikacji pomiędzy poszczególnymi urzędami powiatu,
  • zwiększenie efektywności pracy administracji lokalnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 097 539,66 PLN,  w tym dofinansowanie ze środków europejskich EFRR 4 308 176,26 PLN.