Rozwój infrastruktury  rekreacyjnej na terenie Gminy Wola Uhruska poprzez rozbudowę wieży widokowej oraz zagospodarowanie kąpieliska na starorzeczu Bugu.

25 sierpnia 2022

Operacja pn.  „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wola Uhruska poprzez rozbudowę wieży widokowej oraz zagospodarowanie kąpieliska na starorzeczu Bugu.”mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wola Uhruska poprzez rozbudowę wieży widokowej oraz zagospodarowanie kąpieliska na starorzeczu Bugu,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej -Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.