II Sesja Rady Gminy Wola Uhruska IX kadencji – 23 maja 2024 r. o godz. 11:00

16 maja 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Wola Uhruska IX kadencji na dzień 23.05.2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołów z LV, LVI i I Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) powołania Komisji Rewizyjnej;
  5.2) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  5.3) powołania Komisji Budżetu i Rozwoju;
  5.4) powołania Komisji Społecznej;
  5.5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
  5.6) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich;
 1. Wolne wnioski i dyskusja.
 2. Zakończenie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicząca Rady
/-/ Honorata Dyczkowska

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00