Informacja dla mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli z Ukrainy.

28 lutego 2022

UWAGA!

MIESZKAŃCY GMINY WOLA UHRUSKA

Informacja dla mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli z Ukrainy

Aby osoba mogła mieć statut uchodźcy musi być zarejestrowana w punkcie recepcyjnym na granicy. Jeśli nie zostało to dopełnione, można taką osobę zarejestrować w wirtualnym punkcie. W tym celu należy wypełnić kwestionariusz osobowy w dwóch egzemplarzach.

Należy również podać dokładny adres miejsca pobytu uchodźcy.

W związku z powyższym prosimy, aby mieszkańcy Gminy Wola Uhruska, którzy zdecydowali się przyjąć obywateli z Ukrainy pod swój dach pomogli w dopełnieniu tych formalności. Kwestionariusze dostępne są na stronie Urzędu Gminy Wola Uhruska pod linkiem: KWESTIONARIUSZ  oraz w Urzędzie Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska. Wypełnione dokumenty należy złożyć do p. Arkadiusza Stasiejki lub do p. Katarzyny Wnuk.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00