Informacja dotycząca budowy instalacji „PV” z możliwością pozyskania dotacji z programu „Mój Prąd”.

5 października 2020

Dnia 02.10.2020 r. zgłosił się do Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej Pan Piotr Sarnicki reprezentujący firmę PROMAG oferującą budowę małych instalacji fotowoltaicznych, prosząc o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy oferty jego firmy. W związku z powyższym informuję, że Gmina dla 67 osób będzie realizować w terminie do 30 czerwca 2021 r. instalacje fotowoltaiczne korzystając z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Aktualnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jest ogłoszony przetarg i czekamy na oferty firm zainteresowanych realizacją tego zadania.
Należy przypuszczać, że w najbliższej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będą również dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje z zakresu OZE, ale realizacja takich inwestycji podejmowanych przez Samorządy będzie miała miejsce nie wcześniej niż w latach 2022, 2023.
W związku z powyższym dla niektórych osób, zainteresowanych wcześniejszym założeniem instalacji „PV” z możliwością skorzystania z dotacji „Mój Prąd” wynoszącej maksymalnie 5 000 złotych do jednej instalacji, być może oferty firm działających na rynku tego typu usług będą interesujące.
W przypadku zamiaru bliższego zapoznania się ze szczegółami oferty firmy PROMAG, należy kontaktować się z Panem Piotrem Sarnickim, tel. +48 513 008 567, e-mail: psarnicki@promag-gaz.pl

Wójt Gminy Wola Uhruska

/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00