INFORMACJA KORONAWIRUS.

3 marca 2020

INFORMACJA

Jeśli wróciłeś/wróciłaś z terenu gdzie występuje koronawirus SARS-CoV-2 niezwłocznie!!!
skontaktuj się telefonicznie z:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włodawie
82/ 572 14 05
2. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włodawie
tel. Alarmowy po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy 695 748 377
3. Całodobowa Infolinia 7 dni w tygodniu 800 190 590 
PAMIĘTAJ !!!
często myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży dezynfekuj preparatem dezynfekcyjnym

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00