INFORMACJA Przedsiębiorstwa Usługowo- Wytwórczego w Woli Uhruskiej Sp. z o.o.

16 czerwca 2020

Szanowni Klienci Przedsiębiorstwa Usługowo- Wytwórczego w Woli Uhruskiej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w roku bieżącym nie będziemy prowadzić odczytów wodomierzy głównych oraz podliczników
i ściekomierzy bezpośrednio przez pracowników naszego przedsiębiorstwa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników prosimy o samodzielny odczyt wodomierza głównego oraz ściekomierza/podlicznika i przekazanie tych odczytów dla naszego pracownika ds. rozliczeń pod numerem telefonu 82 591 50 65 albo na adres mailowy puw1@wp.pl (podając imię i nazwisko, adres poboru, stan wodomierza i ściekomierza/podlicznika).

Odczyty prosimy podać w terminie do 22 czerwca 2020. W przypadku niepodania odczytu wodomierza w wyznaczonym terminie, sporządzimy naliczenie należności za wodę i ścieki na podstawie poprzednich odczytów.

Jak w prosty sposób, prawidłowo odczytać stan wodomierza:
Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od lipca 2020 będziemy prowadzili wymianę wodomierzy na terenie gminy Wola Uhruska. Prace prowadzone będą z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa stopniowo w kolejnych miejscowościach. Wymiana wodomierzy jest częścią projektu, na który uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Nowe wodomierze będą wyposażone w nadajnik, przy pomocy którego będzie możliwy odczyt zdalny, bez wchodzenia na teren Państwa posesji. Powstanie także portal internetowy dla klientów, który ułatwi Państwu zarówno kontakt z przedsiębiorstwem jak i rozliczenia należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Prosimy zatem o przygotowanie dostępu do wodomierzy znajdujących się u Państwa, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że urządzenia te często zamontowane są w piwnicach lub innych pomieszczeniach, w których składowany jest np. opał.

O dokładnych terminach montażu wodomierzy w poszczególnych miejscowościach będziemy Państwa informować z ok. tygodniowym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Zachęcamy Państwa także do korzystania z innych naszych usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, warsztat samochodowy a także wywóz szamba, prace ziemne koparko-ładowarką i budowę przyłączy wod-kan. W celu podniesienia bezpieczeństwa świadczenia usług istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na konkretną godzinę, płatność bezgotówkowa kartą płatniczą, jak również zamówienie opon wprost do warsztatu przez portal oponeo.pl.

 

Z poważaniem
Przemysław Kuryś
Prezes Zarządu

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00