Informacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej.

30 czerwca 2020

UWAGA!!!

Nowy okres zasiłkowy

1. Świadczenia wychowawcze (500+) – nowy termin

Osobom, którym przyznano prawo do świadczenia wychowawczego (500+) wnioski na nowy okres zasiłkowy winny składać w terminie

 od 01.02.2021 r. (tylko forma elektroniczna),

 od 01.04.2021 r. (forma papierowa).

 Powyższe wnioski należy złożyć do 30.06.2021 r.

2. Świadczenie „Dobry start” (300+)

Wnioski o świadczenie 300+ należy składać w terminie

 od 01.07.2020 r. (tylko forma elektroniczna),

 od 01.08.2020 r. (forma papierowa)

Powyższe wnioski należy złożyć do 30.11.2020 r.

3. Świadczenia rodzinne

Wnioski o zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie

 od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

4. Stypendia szkolne

Wnioski o stypendium szkolne wraz z kompletem dokumentów winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie od  01.09.2020 r. do 15.09.2020 r.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00