Informacje o występujących podtopieniach w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wola Uhruska.

2 lutego 2024

W związku z poleceniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania informacji o występujących podtopieniach w gospodarstwach rolnych Wójt Gminy Wola Uhruska zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji o liczbie zalanych gospodarstw rolnych wraz z podaniem nr ewidencyjnych podtopionych działek oraz powierzchni podtopionych pól uprawnych, łąk i pastwisk.

Pozyskane dane będą przekazywane cyklicznie, dwa razy w tygodniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Informacje o podtopieniach należy przekazywać do Urzędu Gminy Wola Uhruska pod nr tel. 82 59 15 003 lub osobiście w pok. nr 9.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00