Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne – w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4.

3 marca 2020

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne – w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4″ realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych .

Dla powiatu Włodawskiego szkolenie odbędzie się 16 marca 2020 roku w Centrum Wolontariatu we Włodawie, ul. Szkolna 7 o godzinie 15:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w dwóch kategoriach:

– działania dot. sfery pożytku publicznego,

– działania na rzecz rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (w tym koła gospodyń wiejskich) oraz grupy nieformalne i samopomocowe mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego.

Podczas szkoleń będzie możliwość zadawania pytań dotyczących konkursu grantowego oraz umówienia się na indywidualne konsultacje z Animatorami Subregionalnymi.

Informacje o szkoleniach: tel. 81 533 12 17; e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na stronach internetowych oraz wśród organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych na terenie Państwa gminy.

Więcej o konkursie grantowym można uzyskać na stronie:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00