Jednorazowa pomoc dla obywateli UA

31 stycznia 2023

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie art. 2 ust. 1 oraz mają nadany numer PESEL, mają prawo do uzyskania pomocy w formie jednorazowej zapomogi w kwocie 300 zł na osobę, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem, odzieżą, obuwiem, środkami higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowych.

Громадянину України, якого перебування на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 і який був внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300  злотых на людину, призначену, зокрема, на покриття витрат на харчування, oдяг, взуття, засоби особистої гігієни та тарифи ЖКГ.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00