Kandydaci do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

11 września 2023

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTOWANYCH KANDYDATACH NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH
Lubelskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr 193 w Woli Uhruskiej podaje do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Włodawskim w dwumandatowym okręgu nr 193 w gminie Wola Uhruska.

 

Lp.

Nazwisko

(wg. kolejności alfabetycznej)

Imię/Imiona

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

1.

Chomik

Wiesław

22.03.1958 r.

Macoszyn Duży 16

2.

Szlechta

Grzegorz Maciej

19.09.1977 r.

Zbereże 6B

 

Wybory na członków rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Włodawskim zarządzone zostały na dzień 24 września 2023 r., jednakże zgodnie z § 14 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.

 

Wola Uhruska, 11.09.2023 r.

Przewodniczący
Komisji Okręgowej
nr 193 w Woli Uhruskiej

/-/ Mariusz Jachimczuk

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00