Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

13 maja 2020

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla osób, które zawarły umowę z Gminą Wola Uhruska dla potrzeb realizacji projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno Gmina Wola Uhruska.

Klauzula do pobrania.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00