Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

23 listopada 2021

Na 2 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Wola Uhruska odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy wraz z projektem Programu jest dostępne na stronie:

https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Nr_91_konsultacje_program.pdf

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00