Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

16 listopada 2020

Zarządzeniem nr 93/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Wola Uhruska ustalił termin przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Termin spotkania konsultacyjnego ustalono na 25 listopada 2020 r. na godz. 12:00.

Treść zarządzenia i projektu programu.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00