Konsultacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju

1 czerwca 2022

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027. Spotkanie dla mieszkańców Gminy Wola Uhruska odbędzie się w Urzędzie Gminy Wola Uhruska w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 9:00.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji zamieszczono na stronie internetowej LGD – http://www.dolina-bugu.pl/zapraszamy-na-konsultacje-zalozen-lsr-na-lata-2023-2027/#slide-3

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00