Kręgielnia w dolinie Bugu

16 listopada 2023

W ramach realizacji przez LGD „Poleska Dolina Bugu” projektu współpracy „Rekreacja i atrakcja” realizowanego w partnerstwie z LGD Dolina Giełczwi współfinansowanego z EFRROW w ramach działania 19.„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 na terenach rekreacyjnych przy ośrodku „Pompka” w Woli Uhruskiej powstała plenerowa kręgielnia.

Chęć skorzystania z kręgielni należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej, gdzie będą udostępniane kule i kręgle.

Przy okazji chcemy poinformować, że do 19 listopada br. trwa konkurs fotograficzny „Nowe atrakcje w Poleskiej Dolinie Bugu”, którego organizatorem jest LGD „Poleska Dolina Bugu” – link do ogłoszenia o konkursie  http://www.dolina-bugu.pl/konkurs-fotograficzny-nowe-atrakcje-w-poleskiej-dolinie-bugu-zapraszamy-do-udzialu/

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00