LI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji – 15.12.2023 r. godz. 8:30.

14 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Wola Uhruska zwołuję LI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 15.12.2023 r. o godz. 8:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
  3. Podjęcie oświadczenia w sprawie deklaracji udzielenia poręczenia przez Gminę Wola Uhruska kredytu pomostowego dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego Sp. z o. o. w Woli Uhruskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  1. Wolne wnioski i dyskusja.
  2. Zakończenie LI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00