LV uroczysta Sesja Rady Gminy Wola Uhruska – 13 kwietnia 2024 r.

10 kwietnia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zapraszam na LV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 13 kwietnia 2024 r. (sobota) o godz. 10:30 w auli Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34.

 1. Proponowany porządek obrad:
 2. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  6.1) udzielenia Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Wola Uhruska;
  6.2) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Kostki w Kosyniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Wola Uhruska;
  6.3) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Uhrusku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Wola Uhruska;
  6.4) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody;
  6.5) zmian w budżecie gminy.
 7. Podsumowanie działalności Samorządu Gminy Wola Uhruska VIII kadencji w latach 2018-2024.
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 9. Zakończenie LV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Po zakończeniu Sesji odbędzie się uroczystość otwarcia i poświęcenia przebudowanego dworca kolejowego w Woli Uhruskiej połączona z inauguracją Questu i otwarciem wystawy wyrobów Huty Szkła Nadbużanka w wieży ciśnień.

Jednocześnie informuję, że w dniu Sesji o godz. 9:00 w kościele pw. Ducha Świętego w Wola Uhruskiej odprawiona zostanie Msza Święta w intencji zmarłych księży pracujących w naszych parafiach, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych Gminie Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00