Maseczki ochronne

15 lutego 2022

Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Zdrowia Gmina Wola Uhruska otrzymała maseczki ochronne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gminy.

W związku z powyższym począwszy od dnia 15 lutego 2022 r. rozpoczyna się wydawanie maseczek w ilości 8 sztuk na osobę (ilość osób w poszczególnych gospodarstwach określono na podstawie złożonych deklaracji o odpadach komunalnych – dla osób w wieku powyżej 70 lat przysługują maseczki klasy FFP2, dla pozostałych osób przysługują maseczki chirurgiczne).

 Maseczki we wszystkich miejscowościach, z wyłączeniem Woli Uhruskiej i Nadbużanki, wydawane będą przez Sołtysów poszczególnych wsi.

Szczegółowy harmonogram i miejsce wydawania maseczek w poszczególnych sołectwach określi Sołtys danego sołectwa.

Mieszkańcy Woli Uhruskiej i Nadbużanki po maseczki mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej od 15 lutego br. w godzinach od 8:30 do 15:30.

 Wójt Gminy

/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00