Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Woli Uhruskiej

31 marca 2019

Projekt „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Woli Uhruskiej” obejmował termomodernizację i remont istniejącego budynku SP ZOZ Wola Uhruska wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, urządzeniami i infrastrukturą techniczną oraz zakup wyposażenia (sprzętu medycznego).

Roboty budowlane obejmowały:

  • przebudowę dachu budynku,
  • termomodernizację ścian zewnętrznych budynku,
  • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
  • przebudowę i remont istniejących podjazdów i dojść do budynku wraz z wymiana nawierzchni.

W ramach projektu dokonano także zakupu:

  • aparatu ultrasonograficznego,
  • aparatu elektrokardiograficznego,
  • unitu stomatologicznego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 704 187,38 zł, z czego koszty kwalifikowane : 567 971,27 zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Gmina Wola Uhruska uzyskała dofinansowanie w wysokości 472 880,34 zł co stanowi ok. 83,26% kosztów kwalifikowanych projektu.