NABÓR W RAMACH PROGRAMU MOJA WODA

17 sierpnia 2023

W związku z uruchomieniem naboru w ramach Programu Moja Woda od dnia 3 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Lublinie informacyjnie przesyła w załączeniu Instrukcję Jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta oraz Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.

Jednocześnie informujemy, że pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie w zakładce:

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

https://portal.wfos.lublin.pl/najczestsze-pytania

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze Al. Kraśnicka 31, pok. 302; tel. 81 561 21 57 oraz pod numerami kontaktowymi Biur terenowych w skazanymi w zakładce: Kontakt.

Instrukcja Jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta:

DO POBRANIA:
Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00