Odbiór odpadów – COVID-19

21 października 2021

W związku z nasilającymi się przypadkami zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przypominamy zasady postępowania z odpadami w przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją domową.

Osoby, u których potwierdzone zostało zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebywający w izolacji domowej zgłaszają tan fakt w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, tel. 82 591 52 30 celem otrzymania worków w kolorze czerwonym oraz uzyskania dalszych informacji o planowanych terminach odbioru tych odpadów.

Osoby przebywające w kwarantannie proszone są o wystawianie, o ile jest to możliwe, odpadów powstałych w czasie kwarantanny w drugim – po zakończeniu okresu kwarantanny – terminie po zbierania odpadów komunalnych.

Prosimy także o zapoznanie się z odgórnymi wytycznymi w sprawie postępowania z odpadami w związku z COVID-19

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00