Oferta – asystent rodziny

20 stycznia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny. Asystentem rodziny może być osoba spełniająca wymagania zawarte w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019 r. poz. 1111 z pózn. zm.)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej, ul. Parkowa 5, tel. (82) 591 54 36 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00