Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

19 marca 2020

Na podstawie pkt VI.10 ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z dn. 12.02.2020 r. w związku z § 8 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) Wójt Gminy Wola Uhruska ogłasza, że termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. zostaje przesunięty do dnia 17.04.2020 r.

Link do ogłoszenia na BIP

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00